Led 272014
 

Dneska me zaujal nasledujici clanek Ceske Pozice:

Otvírají se skutečně nůžky mezi bohatými a chudými?

Média často zveřejňují informace, které poutají pozornost, z čehož v principu žijí. Má-li nějaký trend z dlouhodobého hlediska pozitivní výsledky, nebudou informace o nich zajímavé – maximálně se o nich stručně zmíní. Pokud však tento trend zakolísá a vyprodukuje, byť jen dočasně, negativní výsledek, je to důvod k palcovému titulku. Upoutá totiž pozornost, což prodává. Informace, že bohatí bohatnou a chudí chudnou, je právě takovou.

Cely text je k dispozici na
http://www.ceskapozice.cz/byznys/ekonomika/otviraji-se-skutecne-nuzky-mezi-bohatymi-chudymi

 

 

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>